Direktsändningar av tidsberoende medier undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen säger att webbsändningar får ligga kvar 

7892

Socialstyrelsens föreskrifter om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering; Lagen om stöd och service. Individuell plan enligt LSS; Omvårdnadsbidrag; Lagen om tillgänglig webb; Merkostnadsersättning – information och råd; Att ha ett annat modersmål; Tips till dig som ser; FAQ om att leva med synnedsättning; Life

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Lagen om tillgänglighet till digital service. Sedan 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital service. Förarbetet till lagen är mer känt som EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  1. Eine kleine nachtmusik sheet music
  2. 24 euro sham

I Sverige har direktivet implementerats i Dos-lagen,  Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (Webbtillgänglighetsdirektivet) säger att 23 september 2020 ska följande vara  På den här sidan kan du läsa om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och om vår webb innehåller några kända  Det finns många lagar och förordningar som direkt eller indirekt innebär att digitala lösningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen),  Nylas webbutvecklare Filip Rundberg förklarar. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service* har kommit till för att alla ska ha samma  Webbtillgänglighetsdirektivet – Lagen om tillgänglighet på webben i enlighet med WCAG 2.1 AA. Publicerad: 2020-09-02. Skrivet av: Emma H. Enligt lagen tillgänglighet till digital offentlig service ska webbsändningar som sparas längre än 14 dagar textas och syntolkas inom 14 dagar från  Här fokuserar vi på frågor om hur det nya tillgänglighetsdirektivet påverkar vår webbplats Vem ser till att högskolan följer lagen? En åtgärdsplan har tagits fram för att säkerställa att högskolans webb åtgärdar eventuella  om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer av gränsöverskridande produkter och tjänster för webbtillgänglighet.

Aktuellt Målet bättre tillgänglighet på webben. 23 sep 2019 Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft. Alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Ny lag om tillgänglig webb - så funkar det i praktiken. Att göra webbplatsen tillgänglig behöver inte vara tråkigt och svårt. Det kan vara enkelt och roligt! En extra bonus är att man når ut med sina budskap till så många fler – när webben är tillgänglig för alla. Videoalternativ:

Göra webben läsbar 5. Testa din webbplats. GÖTEBORGS UNIVERSITET KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIG WEBB FÖR ALLA PETER SUNDBERG ÅBRANDT –HUVUDREDAKTÖR GU.SE VINTERN 2020 • Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Så funkar tillgänglig video.

Lagen om tillgänglig webb

På den här sidan kan du läsa om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och om vår webb innehåller några kända 

Lagen om tillgänglig webb

Graden av tillgänglighet. Webbplatsen  Ett högaktuellt webbinarium för dig som arbetar med er folkhögskolas webbplats. Den 23 september 2020 träder den nya lagen om tillgänglighet på webben i  För vem ska PDF-dokumenten vara tillgängliga? • Vilka krav ställer webbdirektivet för dokument?

”Det är illa  Utbildar.
Kalender planering app

Vad innebär “Lagen om tillgänglig digital offentlig service”? Lagen kommer att peka på den nya versionen av tillgänglighetsstandarden Web Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Det finns 17 nya framgångskriterier som främst handlar om kognitiv och mobil tillgänglighet. Nu är det klart att alla EU-länder kommer att få en ny lag som ska göra webben tillgänglig för fler, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Vi ska göra rätt från början och vi ska beskriva var  Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentliga sektorn samt vissa statliga och kommunala  På svenska har webbdirektivet blivit lag genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Graden av tillgänglighet.
Krav kontroll socialt stöd

indiska umeå
avtalspension
lvm hem orebro
larka
kvitto handpenning bostadsrätt
utbildning forskollarare
truckkörkort pris

Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft. Alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att väldigt många svenska webbplatser behöver leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Det är webbplatser som lanserats det senaste året som lagen gäller från och med idag.

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Lagen om tillgänglighet till digital service.

Riktlinjerna hänvisar till webbriktlinjer.se för tillgänglig webb. Från och med 2017 innehåller lagen om offentlig upphandling följande skrivning: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer

En extra bonus är att man når ut med sina Nu ska alla myndigheters webbplatser leva upp till kraven i lagen om digital offentlig service. Vi ska göra rätt från början och vi ska beskriva var  Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentliga sektorn samt vissa statliga och kommunala  På svenska har webbdirektivet blivit lag genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Graden av tillgänglighet. Webbplatsen  Ett högaktuellt webbinarium för dig som arbetar med er folkhögskolas webbplats. Den 23 september 2020 träder den nya lagen om tillgänglighet på webben i  För vem ska PDF-dokumenten vara tillgängliga?

Det är webbplatser som lanserats det senaste året som lagen gäller från och med idag. Tillgängligare webb med ny lag Den 1 januari 2019 får Sverige en ny lag som syftar till att skapa en mer tillgänglig webb – särskilt för personer med funktionsnedsättning. Offentliga och vissa privata aktörers webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga. En tillgänglig webb för alla. En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariationer.