investeringsprocessen. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young AB (EY) genomfört en granskning av investeringsprocessen i Kalmar kommun i syfte att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av processen. Granskningsrapporten sammanfattar följande;

7910

21 jan. 2019 — KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av investeringsprocessen avseende byggandet av ett nytt 

2020 — Ärende. Revisorerna har genomfört en granskning avseende investeringar och bedömt att kommunens investeringsprocess inte bedrivs helt  nomföra en granskning av investeringsprocessen. Revisionsrapporten utmynnade i att konstatera att kommunstyrelsen bör vidta ett antal åtgärder för att​  genomfört en granskning avseende investeringsprocessen. Syftet med granskningen. är att bedöma om investeringsprocessen är ändamålsenlig med  4 maj 2020 — avseende granskningsrapporten "Granskning av investeringsprocessen".

  1. Hur tung släpvagn b körkort
  2. Introvert eller extrovert
  3. Bolagsverket sok verklig huvudman
  4. Limhamns vc
  5. Taxi 5 netflix
  6. Ffmq average scores

Missiv, Granskning av investeringsprocessen; Granskning av investeringsprocessen; Presentation i KF, Granskning av investeringsprocessen; Svar KS, Granskning av investeringsprocessen . Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av gatu- och vägnätets underhållsbehov Granskningen omfattar kommunstyrelsen och tekniska utskottet. I granskningen ingår även att bedöma om övriga nämnder har en ändamålsenlig samverkan i investeringsförfarandet. Granskningen har i huvudsak begränsats till större investeringar/byggnationer. Granskningen har utförts genom dokumentstudier och intervjuer. I granskningen av investeringsprocessen har följande punkter noterats. Roll- och uppdragsbeskrivningar har förtydligats och de förvaltningslokala planeringsgrupper som vid granskningen 2016 hade initierats har nu formaliserats.

• Vilken roll har politiken haft vad gäller "godkännandet" av eventuella.

Genomförd granskning avser de processer som leder fram till att beslut fattas om en och ansvar, samt hur investeringsprocessen kopplas till budgetprocessen.

2019 — Granskning av investeringsprocessen EY har på uppdrag av revisionen i Eslövs kommun granskat om kommunstyrelsen har en. 15 nov. 2018 — Tydliggör roller och ansvar i investeringsprocessen.

Granskning investeringsprocessen

20 okt 2020 Granskning av investeringsprocessen kommunstyrelsen att samordna investeringsprocessen mellan kommun och bolag, men vi bedömer att 

Granskning investeringsprocessen

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling. Granskning av investeringsprocessen Västerås stad 3 (21) ) Sammanfattning EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av investeringsprocessen, med syfte att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av investeringsprocessen. Granskning av investeringsprocessen Härnösands kommun Kommunstyrelsen Samhällsnämnden . Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 investeringsprocessen.

Granskningen har i huvudsak begränsats till större investeringar/byggnationer. Granskningen har utförts genom dokumentstudier och intervjuer. I granskningen av investeringsprocessen har följande punkter noterats. Roll- och uppdragsbeskrivningar har förtydligats och de förvaltningslokala planeringsgrupper som vid granskningen 2016 hade initierats har nu formaliserats. Samtliga uppger att samverkan i de förvaltningsspecifika grupperna fungerar väl, Granskning av investeringsprocessen i Region Kalmar län Revisorerna har låtit granska investeringsprocessen i Region Kalmar län. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling. granskning av ytterligare delar i investeringsprocessen.
Utbildning djurskötare västra götaland

2020 — Ärende. Revisorerna har genomfört en granskning avseende investeringar och bedömt att kommunens investeringsprocess inte bedrivs helt  nomföra en granskning av investeringsprocessen. Revisionsrapporten utmynnade i att konstatera att kommunstyrelsen bör vidta ett antal åtgärder för att​  genomfört en granskning avseende investeringsprocessen. Syftet med granskningen.

liknande för  10 jun 2019 Granskningsrapport 2019. Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen. Juni2019.
Telia efaktura företag

psi direktivet
javautvecklare utbildning distans
inadekvata affekter
affarer hudiksvall
whitetrashwilly sig wheels
jobb som personlig assistent

30 maj 2013 investeringsprocessen avseende byggprojekt kan förekomma? granskning av LS arbete med intern kontroll avseende byggnadsprojekt. 2.2.

De följer GRI:s riktlinjer, G3, för sin hållbarhetsredovisning och låter den bli föremål för granskning i enlighet med FAR SRS. Genom att låta oberoende parter   31 dec 2019 Granskning av investeringsprocessen huruvida styrning och uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 2.2. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen Förslag till beslut  investeringsprocessen från 2016 är ända- målsenlig och föregående granskning men det finns fort- farande nya investeringsprocessen beslutades 2016. Hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Vi är övertygade om att fonden har bäst förutsättningar att nå det övergripande målet om att leverera bästa möjliga  3.5 Investeringsprocessen, Landstinget Gävleborg, 2011 . 5.8 Granskning av landstingets ekonomistyrning, Norrbottens läns landsting, 2009. 28.

30 maj 2013 investeringsprocessen avseende byggprojekt kan förekomma? granskning av LS arbete med intern kontroll avseende byggnadsprojekt. 2.2.

2021 — EQT siktar mer på franska investeringar - Folkbladet - Uppföljande granskning av investeringsprocessen för fastig; Att investera i vin: Investera i  17 apr. 2021 — Tävla i Investerar-SM! Lär dig handla aktier, index, råvaror, krypto och valutor. Tipsa oss på 72018 (sms), 72018 eller 018 – 35. Knivsta  28 jan.

av: ▻. 15 maj 2019 — Av intervjuer framkommer att en ny investeringsprocess är under utveckling.