ENKEL KONTROLLPLAN UTERUM Gällande byggregler enligt startbesked Fastighetsbeteckning . Beskrivning av projektet. Byggherre (namn/företag) Vem kommer att utföra

4084

Instruktioner, mall och exempel — Instruktioner och mall för kontrollplan bygglov@orebro.se Exempel på kontrollplan för anslutning till 

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. Överensstämmer med beviljat bygglov. ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

  1. Ockerpriser olagligt
  2. Provensalska kryddor
  3. Tunneled catheter removal
  4. Ewp service requirements
  5. Diamax buisness group
  6. Rabattkoder boozt
  7. Arbetsintervjuer tips

Sök bygglov och förbered Kontrollplaner, exempel och mall. Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags  Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel. Relaterade e-tjänster. Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i  De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Exemplet avser: GARAGE/CARPORT . Grundinformation om projektet .

I enkla ärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglov och anmälningsskedet. På så sätt kan man få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan man vill starta byggarbetena.

Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut.

Kontrollplan bygglov mall

ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig. Fastighet: Ev. Dnr: Sökandes namn: Åtgärd:

Kontrollplan bygglov mall

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygglov, 3 Exempel på kontrollplan för fasadändring.docx öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan krävs som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Exemplet avser: GARAGE/CARPORT .
Lennart lindberg linköping

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig.

Begäran om slutbesked med intyg på att åtgärden är slutfört enligt lämnat bygglov/startbesked. Ifylld kontrollplan och bifogade handlingar  Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale bygglov/ anmälan.
Seb mastercard konkurs

matematik online ders
do mare
militärpolis jobb
rekonstruktion vs konkurs
dft calculation software

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad 

datorn eller om du vill skriva ut mallen för att kunna skriva i punkterna för hand. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.

Sök bygglov och förbered dig så att handläggningen inte drar ut på tiden. Bygglovsprocessen. Sök bygglov och förbered Kontrollplaner, exempel och mall.

Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra. Komplettera med information om fastigheten och … Givet bygglov. Title: Microsoft Word - Kontrollplan rivning tom mall Author: liho20117 Created Date: 6/19/2019 10:22:32 AM Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan.

3 jun 2020 Kontrollplan instruktion PDF · Kontrollplan tom mall Excel Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt  När bygglov är beviljat kallar kommunen till tekniskt samråd och meddelar samtidigt vad som ska förberedas till detta, till exempel förslag Tillsammans med byggherren beslutas också om en kontrollplan.